ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3481 สาย บ.บางขนาก–ปราจีนบุรี
ลงวันที่ 16/07/2564

ประชาสัมพันธ์  ขยายถนน  4  เลน  เส้นบ้านสร้าง  ปราจีนบุรี

ตามที่  กรมทางหลวง  ได้มีโครงการก่อสร้างขยาย  4  ช่องจราจรในทางหลวงหมายเลข  3481  สาย  บ.บางขนาก – ปราจีนบุรี  โดยแบ่งเป็น  2  ช่วง  ดังนี้.-

  1. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3481 สาย บ.บางขนาก–ปราจีนบุรี ตอน บ.บางขนาก – บ.บางเตย ระหว่าง กม.26+800 – กม.34+800 ระยะทางยาวประมาณ 8.000 กิโลเมตร 

***** จุดสังเกต   จากโครงการส่วนพระองค์บางแตน ถึง แยก บ.บางยาง หรือ แยกพรีเมียร์  

  1. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3481 สาย บ.บางขนาก–ปราจีนบุรี ตอน บ.หัวไผ่ – การเคหะฯ ปราจีนบุรี ระหว่าง กม.47+200 – กม.53+300 และ กม.54+450 – 60+200 ระยะทางยาวประมาณ 11.850 กิโลเมตร

*****  จุดสังเกต  เลยสถานีไฟฟ้า อ.บ้านสร้าง มาประมาณ 1 กิโลเมตร ถึงร้านนิยมเฟอร์นิเจอร์  (ก่อนถึงวันโบสถ์)

แขวงทางหลวงปราจีนบุรี  ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งประชาชนทั่วไปผู้ใช้เส้นทาง  ร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยตอบแบบสอบถามออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 

https://forms.gle/YAfYqf5zdR3L4M1B9

https://forms.gle/1zp6w5nCRESTUKb6A

หรือ สแกน QR Code    หรือ แสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์แขวงทางหลวงปราจีนบุรี  http://prachinburi.doh.go.th/prachinburi  หรือ  เฟสบุ๊ค/เพจ  แขวงทางหลวงปราจีนบุรี  เพื่อกรมทางหลวงจะได้รับทราบและนำข้อมูลไปพิจารณาปรับปรุงให้ตรงตามความต้องการของประชาชนและเกิดความปลอดภัยสูงสุด

 

 


'