นางสาวกอบกุล โมทนา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9 (นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว)
ลงวันที่ 13/06/2562

     วันนี้ (12 มิถุนายน 2562) นางสาวกอบกุล โมทนา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9 (นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) โดยมีหน่วยงานในพื้นที่ ประกอบด้วย นายสมิทธิ เรืองจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) พร้อมแขวงทางหลวงในพื้นที่ นายอภินันท์ จิรชัยกิตติ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 พร้อมแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ ขนส่งจังหวัดในพื้นที่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา บขส.ปราจีนบุรี การรถไฟฯ งานเดินรถแขวงฉะเชิงเทรา และตำรวจทางหลวงปราจีนบุรีเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงปราจีนบุรี และลงตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณศาลโทน และตรวจเยี่ยมอุโมงค์เชื่อมผืนป่า 

     โดยมี นายอติชาติ บุญยัง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงปราจีนบุรีให้การต้อนรับและนำลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงดังกล่าว


'