กิจกรรมจิตอาสา 1 อำเภอ 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ลงวันที่ 17/06/2562

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายอติชาติ บุญยัง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี นำเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงปราจีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจังหวัดปราจีนบุรี ได้กำหนดให้ถนนปราจีนตคาม (ทางหลวงหมายเลข 3452) เป็นสถานที่ดำเนินโครงการ


'