กิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562
ลงวันที่ 01/09/2562

???????? วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. แขวงทางหลวงปราจีนบุรี โดย นายอติชาติ บุญยัง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ลุกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ร่วมกิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 
ณ สำนักงานแขวงทางหลวงปราจีนบุรี ????????


'