ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3481 สาย บ.บางขนาก–ปราจีนบุรี ตอน บ.บางขนาก – บ.บางเตย ระหว่าง กม.26+800 – กม.34+800
ลงวันที่ 15/07/2564
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3481 สาย บ.บางขนาก–ปราจีนบุรี ตอน บ.บางขนาก – บ.บางเตย ระหว่าง กม.26+800 – กม.34+800  ระยะทางยาวประมาณ 8.000 กิโลเมตร  มาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร  ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร  ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร แบ่งทิศทางการจราจร ในเมืองเป็นเกาะยก (Raised Median)  นองเมืองแบ่งด้วย Single Slope concret barrie Type ll  

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
8 ดาวน์โหลด
5 ดาวน์โหลด
1 ดาวน์โหลด

'