รับสมัครผู้ที่มีความพิการเข้าทำงานที่แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
ลงวันที่ 11/02/2563

แขวงทางหลวงปราจีนบุรี  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีความพิการเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  1  อัตรา  รายละเอียดปรากฏตามประกาศแขวงทางหลวงปราจีนบุรี

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
102 ดาวน์โหลด

'