ประวัติแขวงทางหลวงปราจีนบุรี
ลงวันที่ 12/02/2562

แขวงการทางปราจีนบุรี  ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อประมาณปี พ.ศ.2480 มีนายธะทรง  สุวรรณศร  เป็นนายช่างแขวงการทางคนแรก  สถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณค่ายทหาร  (กรมทหารราบที่ 2 ร.พัน 1 ปัจจุบัน)  ที่ประมาณ กม.164+000  ในทางหลวงหมายเลข 320  ตอน แยกทางหลวงหมายเลข  33 (ศาลนเรศวร) - สถานีรถไฟปราจีนบุรี  ตำบลดงพระราม  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2500  ได้ย้ายแขวงการทางปราจีนบุรี  มาตั้งอยู่ที่ กม.152+650 - 152+890  ในทางหลวงหมายเลข 319  ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 33 (ปากพลี) - ทางแยกไปศรีมหาโพธิ  ถนนสุวินทวงศ์  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  มีเนื้อที่  36  ไร่  38  ตารางวา  เป็นที่ของราชพัสดุเดิมตัว - อาคารเป็นไม้ทั้งหลัง และต่อมาในปี พ.ศ. 2531  ได้ปรับปรุงตัวอาคารเป็นอาคารตึก (รูปถ่ายแนบ)  สังกัดสำนักทางหลวงที่ 12 (ชลบุรี)  เมื่อปี พ.ศ.2537  เป็นต้นมาได้ย้ายไปสังกัดสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา)  เดิมมีระยะทางในความรับผิดชอบทั้งสิ้น  790.692  กิโลเมตร  (ต่อ  2  ช่องจราจร)

*****  ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น  แขวงทางหลวงปราจีนบุรี  เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  2556 *****


'