ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 07/01/2564 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
2 โครงการก่อสร้างอาคารสถานีหน่วยบริการตำรวจทางหลวง (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0403 ตอนสี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ที่ กม.207+060 – กม.207+165 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/12/2563 - แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
3 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 319 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองชะอม – ปราจีนบุรี กม.11+763 Rt. ปริมาณงาน 1 หลัง 01/12/2563 - แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
4 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 319 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองชะอม - ปราจีนบุรี กม.11+763 Rt. ปริมาณงาน 1 หลัง 18/11/2563 - แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
5 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 319 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองชะอม - ปราจีนบุรี กม.11+673 Lt. ปริมาณงาน 1 หลัง 26/10/2563 - แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
6 โครงการก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ 10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52 พร้อมโรงจอดรถและลานซักล้างของอาคารเรือนแถวชั้นประทวนตามแบบเลขที่ 9047/51 สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดปราจีนบุรี 29/12/2563 - แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
7 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอนควบคุม 0101 ตอนปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ ระหว่าง กม.2+400 – กม.3+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/05/2563 - แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
8 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปราจีนบุรี - ศรีมหาโพธิ ระหว่าง กม.5+430 - กม.8+030 และ กม.15+380 - กม.17+600 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 14/04/2563 - แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
9 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0200 ตอนบางหอย - วังขอน ระหว่าง กม.23+916 - กม.24+916 ปริมาณงาน 9,000 ตร.ม. 13/04/2563 - แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
10 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0601 ตอนปากพลี - ประจันตคาม ตอน 1 ระหว่าง กม.143+500 - กม.146+500 , กม.151+000 - กม.154+000 และ กม.159+000 - กม.162+000 ผลผลิต 3 แห่ง (ปริมาณงาน 122.40 ตร.ม.) 13/04/2563 - แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
11 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0402 ตอน ลาดตะเคียน - สี่แยกกบินทร์บุรี ตอน 3 ระหว่าง กม.154+130 - กม.155+170 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 53 EACH) 13/04/2563 - แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
12 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3290 ตอนควบคุม 0100 ตอนโคกอุดม - คลองทราย ระหว่าง กม.5+315 - กม.5+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 - แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
13 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอนควบคุม 0101 ตอนปราจีนบุรี - ศรีมหาโพธิ ระหว่าง กม.2+400 - กม.3+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/04/2563 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
14 โครงการปรับปรุงทางแยกเข้าพุทธอุทยานโลกเขาอีโต้ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0601 ตอนปากพลี - ประจันตคาม บริเวณ กม.154+930 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/03/2562 คค 06060/E.1/30/2562 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 รายการ