ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 25/05/2563 6186063215 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/05/2563 6186063214 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
3 ประกาศผู้ชนะได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 1 15/01/2563 63017246558 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
4 ประกาศผลผู้ชนะไตรมาส4 01/07/2562 ผลผู้ชนะไตรมาส4 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
5 ประกาศผลผู้ชนะไตรมาส4 01/07/2562 ผลผู้ชนะไตรมาส4 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ