ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปราจีนบุรี - ศรีมหาโพธิ ระหว่าง กม.5+430 - กม.8+030 และ กม.15+380 - กม.17+600 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 27/03/2563 27/03/2563 คค 06060/E.1/43/2563 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
2 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0601 ตอนปากพลี - ประจันตคาม ระหว่าง กม.169+798 - กม.170+838 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 27/03/2563 คค 06060/E.1/44/2563 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
3 งานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอนควบคุม 0102 ตอนศรีมหาโพธิ - พญาจ่าย ตอน 2 ระหว่าง กม.22+000 - กม.22+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 27/03/2563 คค 06060/E.1/42/2563 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
4 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0200 ตอนบางหอย - วังขอน ระหว่าง กม.23+916 - กม.24+916 ปริมาณงาน 9,000 ตร.ม. 26/03/2563 26/03/2563 คค 06060/E.1/36/2563 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
5 งานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0403 ตอนสี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ตอน 2 ที่บริเวณ กม.176+270 และ กม.176+560 ผลผลิต 2 แห่ง (ปริมาณงาน 112.8 ตร.ม.) 26/03/2563 26/03/2563 คค 06060/E.1/41/2563 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
6 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0602 ตอน ประจันตคาม - พระปรง ตอน 2 ระหว่าง กม.173+200 - กม.201+620 LT,RT ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3,599 EACH) 26/03/2563 26/03/2563 คค 06060/E.1/39/2563 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
7 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0601 ตอนปากพลี - ประจันตคาม ตอน 1 ระหว่าง กม.143+500 - กม.146+500 , กม.151+000 - กม.154+000 และ กม.159+000 - กม.162+000 ผลผลิต 3 แห่ง (ปริมาณงาน 122.40 ตร.ม.) 26/03/2563 26/03/2563 คค 06060/E.1/37/2563 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
8 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0402 ตอน ลาดตะเคียน - สี่แยกกบินทร์บุรี ตอน 3 ระหว่าง กม.154+130 - กม.155+170 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 53 EACH) 26/03/2563 26/03/2563 คค 06060/E.1/38/2563 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
9 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0602 ตอน ประจันตคาม - พระปรง ตอน 5 ระหว่าง กม.190+720 - กม.191+690 และ กม.191+720 - กม.192+040 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 34 EACH) 26/03/2563 26/03/2563 คค 06060/E.1/40/2563 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
10 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3070 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศรีมโหสถ - ศรีมหาโพธิ ตอน 1 ที่บริเวณ กม.1+172 และ กม.13+100 ปริมาณงาน 2 แห่ง 23/03/2563 23/03/2563 คค 06060/E.1/31/2563 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
11 งานปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟ ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางหอย - วังขอน ระหว่าง กม.22+380 - กม.23+880 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/03/2563 23/03/2563 คค 06060/E.1/27/2563 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
12 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0601 ตอน ปากพลี - ประจันตคาม ที่บริเวณ กม.167+900 และ กม.169+250 ผลผลิต 2 แห่ง 23/03/2563 23/03/2563 คค 06060/E.1/30/2563 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
13 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3070 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศรีมโหสถ - ศรีมหาโพธิ ตอน 2 ที่บริเวณ กม.5+650 , กม.7+450 และ กม.11+500 ผลผลิต 3 แห่ง 23/03/2563 23/03/2563 คค 06060/E.1/32/2563 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
14 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปราจีนบุรี - ศรีมหาโพธิ ที่บริเวณ กม.5+250 และ ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอนควบคุม 0102 ตอน ศรีมหาโพธิ - พญาจ่าย ที่บริเวณ กม.23+500 ผลผลิต 2 แห่ง 23/03/2563 23/03/2563 คค 06060/E.1/33/2563 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
15 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 319 ตอนควบคุม 0101 ตอนหนองชะอม - ปราจีนบุรี ที่บริเวณ กม.3+230 และทางหลวงหมายเลข 319 ตอนควบคุม 0103 ตอนไผ่ชะเลือด - โคกไทย ที่บริเวณ กม.34+450 ผลผลิต 2 แห่ง 23/03/2563 23/03/2563 คค 06060/E.1/34/2563 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 62 รายการ