ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 14/07/2563 618/งท/30/63/41 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
2 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอนควบคุม 0101 ตอนปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ ระหว่าง กม.2+400 – กม.3+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/05/2563 สทล.10 ขท.ปราจีนบุรี.1/พ.5/1555 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
3 โครงการก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ 10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52 พร้อมโรงจอดรถและลานซักล้างของอาคารเรือนแถวชั้นประทวนตามแบบเลขที่ 9047/51 สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดปราจีนบุรี 23/04/2563 สทล.10 ขท.ปราจีนบุรี.1/พ.5/1485 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
4 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปราจีนบุรี - ศรีมหาโพธิ ระหว่าง กม.5+430 - กม.8+030 และ กม.15+380 - กม.17+600 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 14/04/2563 สทล.10 ขท.ปราจีนบุรี.1/พ.5/1325 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
5 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0402 ตอน ลาดตะเคียน - สี่แยกกบินทร์บุรี ตอน 3 ระหว่าง กม.154+130 - กม.155+170 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 53 EACH) 14/04/2563 สทล.10 ขท.ปราจีนบุรี.1/พ.5/1324 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
6 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0200 ตอนบางหอย - วังขอน ระหว่าง กม.23+916 - กม.24+916 ปริมาณงาน 9,000 ตร.ม. 14/04/2563 สทล.10 ขท.ปราจีนบุรี.1/พ.5/1323 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
7 โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอนควบคุม 0101 ตอนปราจีนบุรี - ศรีมหาโพธิ ระหว่าง กม.3+200 - กม.3+725 ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ปริมาณงาน 0.525 กม. 13/04/2563 คค 06060/1/พ.5/1470 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
8 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0601 ตอนปากพลี - ประจันตคาม ตอน 1 ระหว่าง กม.143+500 - กม.146+500 , กม.151+000 - กม.154+000 และ กม.159+000 - กม.162+000 ผลผลิต 3 แห่ง (ปริมาณงาน 122.40 ตร.ม.) 13/04/2563 คค 06060/E.1/48/2563 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
9 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 359 ตอนควบคุม 0200 ตอนเขามะกา - เขาหินซ้อน ระหว่าง กม.40+700 - กม.43+614 RT. ปริมาณงาน 34,968 ตร.ม. 13/04/2563 สทล.10 ขท.ปราจีนบุรี.1/พ.5/1422 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
10 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0401 ตอนเขาหินซ้อน - ลาดตะเคียน ระหว่าง กม.128+413 - กม.132+000 RT. ปริมาณงาน 39,457 ตร.ม. 13/04/2563 สทล.10 ขท.ปราจีนบุรี.1/พ.5/1423 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
11 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0200 ตอนบางหอย - วังขอน ระหว่าง กม.26+800 - กม.27+560 และ กม.31+680 - กม.33+240 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 60.00 EACH.) 10/04/2563 คค 06060/1/พ.5/1314 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
12 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอนควบคุม 0101 ตอนปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ ระหว่าง กม.2+400 – กม.3+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2563 - แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
13 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0602 ตอน ประจันตคาม - พระปรง ตอน 1 ระหว่าง กม.201+620 - กม.220+528 LT,RT (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3,096 EACH) 07/04/2563 สทล.10 ขท.ปราจีนบุรี.1/พ.5/1187 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
14 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3290 ตอนควบคุม 0100 ตอนโคกอุดม - คลองทราย ระหว่าง กม.10+830 - กม.12+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 สทล.10 ขท.ปราจีนบุรี.1/พ.5/1270 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
15 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปราจีนบุรี - ศรีมหาโพธิ ระหว่าง กม.5+430 - กม.8+030 และ กม.15+380 - กม.17+600 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 27/03/2563 - แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 76 รายการ