ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3627 ตอนควบคุม 0100 ตอนโคกหอม - คลองแห่ ระหว่าง กม.1+485 – กม.2+369 และ กม.3+800 – กม.5+115 ปริมาณงาน 18,221 ตร.ม. 18/11/2563 ปจ.1/2564 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
2 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอนควบคุม 0102 ตอนศรีมหาโพธิ – พญาจ่าย ตอน 1 ระหว่าง กม.51+850 – กม.53+810 ปริมาณงาน 17,640 ตร.ม. 18/11/2563 ปจ.7/2564 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
3 โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอนควบคุม 0101 ตอนปราจีนบุรี - ศรีมหาโพธิ ระหว่าง กม.3+200 - กม.3+725 ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ปริมาณงาน 0.525 กม. 13/04/2563 คค 06060/1/พ.5/1470 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
4 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 359 ตอนควบคุม 0200 ตอนเขามะกา - เขาหินซ้อน ระหว่าง กม.40+700 - กม.43+614 RT. ปริมาณงาน 34,968 ตร.ม. 13/04/2563 สทล.10 ขท.ปราจีนบุรี.1/พ.5/1422 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
5 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0401 ตอนเขาหินซ้อน - ลาดตะเคียน ระหว่าง กม.128+413 - กม.132+000 RT. ปริมาณงาน 39,457 ตร.ม. 13/04/2563 สทล.10 ขท.ปราจีนบุรี.1/พ.5/1423 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
6 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0200 ตอนบางหอย - วังขอน ระหว่าง กม.26+800 - กม.27+560 และ กม.31+680 - กม.33+240 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 60.00 EACH.) 10/04/2563 คค 06060/1/พ.5/1314 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
7 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอนควบคุม 0101 ตอนปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ ระหว่าง กม.2+400 – กม.3+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2563 - แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
8 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3290 ตอนควบคุม 0100 ตอนโคกอุดม - คลองทราย ระหว่าง กม.10+830 - กม.12+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 สทล.10 ขท.ปราจีนบุรี.1/พ.5/1270 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
9 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปราจีนบุรี - ศรีมหาโพธิ ระหว่าง กม.5+430 - กม.8+030 และ กม.15+380 - กม.17+600 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 27/03/2563 - แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
10 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0601 ตอนปากพลี - ประจันตคาม ระหว่าง กม.169+798 - กม.170+838 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 สทล.10 ขท.ปราจีนบุรี.1/พ.5/1245 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
11 งานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอนควบคุม 0102 ตอนศรีมหาโพธิ - พญาจ่าย ตอน 2 ระหว่าง กม.22+000 - กม.22+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 สทล.10 ขท.ปราจีนบุรี.1/พ.5/1244 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
12 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0200 ตอนบางหอย - วังขอน ระหว่าง กม.23+916 - กม.24+916 ปริมาณงาน 9,000 ตร.ม. 26/03/2563 - แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
13 งานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0403 ตอนสี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ตอน 2 ที่บริเวณ กม.176+270 และ กม.176+560 ผลผลิต 2 แห่ง (ปริมาณงาน 112.8 ตร.ม.) 26/03/2563 สทล.10 ขท.ปราจีนบุรี.1/พ.5/1203 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
14 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0602 ตอน ประจันตคาม - พระปรง ตอน 2 ระหว่าง กม.173+200 - กม.201+620 LT,RT ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3,599 EACH) 26/03/2563 สทล.10 ขท.ปราจีนบุรี.1/พ.5/1175 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
15 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0601 ตอนปากพลี - ประจันตคาม ตอน 1 ระหว่าง กม.143+500 - กม.146+500 , กม.151+000 - กม.154+000 และ กม.159+000 - กม.162+000 ผลผลิต 3 แห่ง (ปริมาณงาน 122.40 ตร.ม.) 26/03/2563 - แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 58 รายการ