ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 10/06/2564 64067162158 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 10/06/2564 64067159923 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 10/06/2564 64067158128 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
4 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าในเขตทาง ทางหลวงหมายเลข 304 ระหว่างกม.127+716-กม.147+395 และทางหลวงหมายเลข 359 ระหว่างกม.28+320-กม.71+716 รวมปริมาณงาน 846,696.00 ตร.ม. 08/06/2564 64067104720 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
5 ซื้อเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 02/06/2564 64067030310 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
6 จ้างเหมาทำการซ่อมตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 359 ที่กม.44+513 (แยกโปร่งสะเดา) ปริมาณงาน 1 งาน 02/06/2564 64067033944 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
7 ซื้อเชื้อเพลิงเบนซิน จำนวน 1,100 ลิตร 31/05/2564 64057442222 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
8 จ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ 31/05/2564 64057444804 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ 27/05/2564 64057395292 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
10 จ้างผลิตแผ่นป้ายเพื่อซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายกรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน 73-3536 กรุงเทพฯ เฉี่ยวชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ประจันตคาม-พระปรง ที่บริเวณกม.188+800 จำนวน 2 รายการ 27/05/2564 64057393250 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 21/05/2564 64057314213 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
12 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าในเขตทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน เขาหินซ้อน-ลาดตะเคียน ระหว่างกม.128+716-กม.147+395 และทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขามะกา-เขาหินซ้อน ระหว่างกม.28+320-กม.72+300 ปริมาณงาน 705,667.00 ตร.ม. 20/05/2564 64057285119 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 20/05/2564 64057283319 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ 20/05/2564 64057282963 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
15 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 20/05/2564 64057291882 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 831 รายการ