ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย จำนวน 2 รายการ 20/01/2564 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภั แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 20/01/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 18/01/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 15/01/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ 14/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 14/01/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
7 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/01/2564 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
8 จ้างเหมาทำความสะอาดและทาสีสะพานคอนกรีตด้วยสารโพลิเมอร์ผสมปูนซีเมนต์ ทางหลวงหมายเลข 304 , 359 , 3079 รวมปริมาณงาน 3,052.80 ตร.ม. 12/01/2564 จ้างเหมาทำความสะอาดและทาสีสะพานคอนกรีต แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
9 จ้างวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 12/01/2564 จ้างวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 11/01/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 06/01/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 06/01/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 05/01/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
14 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 05/01/2564 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
15 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 27 รายการ 05/01/2564 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 27 รายการ แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 709 รายการ