ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ 31/03/2563 31/03/2563 6184563156 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
2 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ 30/03/2563 30/03/2563 618/งท/30/63/25 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
3 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน จำนวน 1,000 ลิตร 27/03/2563 27/03/2563 6183563155 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 27/03/2563 27/03/2563 6186063154 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 27/03/2563 27/03/2563 6186063153 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 25/03/2563 25/03/2563 6184063152 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 23/03/2563 23/03/2563 6184563148 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
8 จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วย THERMOPLASTIC PAINT และ รูปแบบเส้นจราจร OPTICAL SPEED BAR (OSB) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0403 ตอน สี่แยกกบินทร์บุรี-วังน้ำเขียว ระหว่าง กม.211+000-212+500 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1,315.000 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2563 23/03/2563 618-63147 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
9 จ้างวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 23/03/2563 23/03/2563 618/งท/-/63/24 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
10 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 13 รายการ 20/03/2563 19/03/2563 618/งท/30/63/23 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 19/03/2563 19/03/2563 6184063144 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 19/03/2563 19/03/2563 6186063143 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 18/03/2563 18/03/2563 6186063142 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 17/03/2563 17/03/2563 6183563140 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
15 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 17/03/2563 17/03/2563 618/งท/30/63/22 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 438 รายการ