ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ๑๐ คูหา ตามแบบเลขที่ ม.๐๙/๕๒ พร้อมโรงจอดรถและลานซักล้างของอาคารเรือนแถวชั้นประทวนตามแบบเลขที่ ๙๐๔๗/๕๑ สถานีตำรวจทางหลวง ๕ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดปราจีนบุรี 29/12/2563 ปจ.14/2564 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
2 โครงการก่อสร้างอาคารสถานีหน่วยบริการตำรวจทางหลวง (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0403 ตอนสี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ที่ กม.207+060 – กม.207+165 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/12/2563 ปจ.18/2564 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
3 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0401 ตอน เขาหินซ้อน - ลาดตะเคียน ตอน 2 ระหว่าง กม.132+300 - กม.132+900 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 928 เมตร 07/12/2563 ปจ.6/2564 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
4 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0602 ตอน ประจันตคาม - พระปรง ตอน 2 ระหว่าง กม.175+900 - กม.183+650 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 928 เมตร 07/12/2563 ปจ.3/2564 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
5 างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0602 ตอน ประจันตคาม - พระปรง ตอน 3 ระหว่าง กม.184+800 - กม.191+100 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 928 เมตร 07/12/2563 ปจ.4/2564 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
6 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0602 ตอน ประจันตคาม - พระปรง ตอน 6 ระหว่าง กม.192+150 - กม.207+150 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 626 เมตร 07/12/2563 ปจ.2/2564 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
7 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0401 ตอน เขาหินซ้อน - ลาดตะเคียน ตอน 1 ระหว่าง กม.128+800 - กม.129+400 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 928 เมตร 07/12/2563 ปจ.5/2564 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
8 โครงการก่อสร้างอาคารสถานีหน่วยบริการตำรวจทางหลวง (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0403 ตอนสี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ที่ กม.207+060 – กม.207+165 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/12/2563 - แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
9 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 319 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองชะอม - ปราจีนบุรี กม.11+763 Rt. ปริมาณงาน 1 หลัง 01/12/2563 ปจ.10/2564 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
10 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 319 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองชะอม – ปราจีนบุรี กม.11+763 Rt. ปริมาณงาน 1 หลัง 18/11/2563 - แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
11 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3627 ตอนควบคุม 0100 ตอนโคกหอม - คลองแห่ ระหว่าง กม.1+485 – กม.2+369 และ กม.3+800 – กม.5+115 ปริมาณงาน 18,221 ตร.ม. 26/11/2563 ปจ.1/2564 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
12 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอนควบคุม 0102 ตอนศรีมหาโพธิ – พญาจ่าย ตอน 1 ระหว่าง กม.51+850 – กม.53+810 ปริมาณงาน 17,640 ตร.ม. 26/11/2563 ปจ.7/2564 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
13 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 319 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองชะอม - ปราจีนบุรี กม.11+763 Rt. ปริมาณงาน 1 หลัง 09/11/2563 - แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
14 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 319 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองชะอม - ปราจีนบุรี กม.11+673 Lt. ปริมาณงาน 1 หลัง 20/10/2563 - แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
15 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักรกล/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 2 รายการ 03/09/2563 618/งท./05/63/1 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 82 รายการ