แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 27/03/2563 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ ระหว่าง กม.5+430 - กม.8+030 และ กม.15+380 – กม.17+600 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 27/03/2563 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ ระหว่าง กม.5+430 - กม.8+030 และ กม.15+380 – กม.17+600 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
3 25/03/2563 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0601 ตอนปากพลี - ประจันตคาม ระหว่าง กม.169+798 - กม.170+838 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 25/03/2563 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0200 ตอนบางหอย - วังขอน ระหว่าง กม.23+916 - กม.24+916 ปริมาณงาน 9,000 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 24/03/2563 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0402 ตอน ลาดตะเคียน – สี่แยกกบินทร์บุรี ตอน 3 ระหว่าง กม.154+130 - กม.155+170 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 53 EACH) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 24/03/2563 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0602 ตอน ประจันตคาม - พระปรง ตอน 2 ระหว่าง กม.173+200 - กม.201+620 LT,RT ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3,599 EACH) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 24/03/2563 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี งานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0403 ตอนสี่แยกกบินทร์บุรี – วังน้ำเขียว ตอน 2 ที่บริเวณ กม.176+270 และ กม.176+560 ผลผลิต 2 แห่ง (ปริมาณงาน 112.8 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 24/03/2563 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0602 ตอน ประจันตคาม – พระปรง ตอน 5 ระหว่าง กม.190+720 - กม.191+690 และ กม.191+720 – กม.192+040 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 34 EACH) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 23/03/2563 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี งานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอนควบคุม 0102 ตอนศรีมหาโพธิ - พญาจ่าย ตอน 2 ระหว่าง กม.22+000 - กม.22+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
10 23/03/2563 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0601 ตอนปากพลี - ประจันตคาม ตอน 1 ระหว่าง กม.143+500 - กม.146+500 , กม.151+000 - กม.154+000 และ กม.159+000 - กม.162+000 ผลผลิต 3 แห่ง (ปริมาณงาน 122.40 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 63 รายการ