ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 06/08/2563 8,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 06/08/2563 7,140.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ 06/08/2563 154,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน จำนวน 1,200 ลิตร 29/07/2563 35,448.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 24/07/2563 14,810.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 24/07/2563 165,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 22/07/2563 23,632.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 20/07/2563 201,330.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งเป้าสะท้อนแสง ชนิด Diamond Grade ทางหลวงหมายเลข 304,3290 ปริมาณงานรวม 2091 อัน 20/07/2563 416,290.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 20/07/2563 9,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3481 รวมปริมาณงาน 236.000 เมตร 17/07/2563 396,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ 17/07/2563 6,642.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุกรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฎท-2871 กรุงเทพฯ เฉี่ยวชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอนสี่แยกกบินทร์บุรี-วังน้ำเขียว ที่บริเวณกม.174+320 ปริมาณงาน 1 งาน 15/07/2563 36,629.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้ง ROAD STUD ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนสี่แยกกบินทร์บุรี-วังน้ำเขียว ระหว่างกม.188+560-กม.191+860 ด้านซ้ายทางและขวาทาง ปริมาณงาน 548 อัน 15/07/2563 131,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 15/07/2563 10,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 617 รายการ