ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย จำนวน 2 รายการ 20/01/2564 65,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 20/01/2564 17,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 18/01/2564 171,063.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 15/01/2564 23,785.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ 14/01/2564 12,972.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 14/01/2564 46,573.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/01/2564 373,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ้างเหมาทำความสะอาดและทาสีสะพานคอนกรีตด้วยสารโพลิเมอร์ผสมปูนซีเมนต์ ทางหลวงหมายเลข 304 , 359 , 3079 รวมปริมาณงาน 3,052.80 ตร.ม. 12/01/2564 259,488.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ้างวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 12/01/2564 5,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 11/01/2564 168,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 06/01/2564 49,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 06/01/2564 24,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 05/01/2564 23,435.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 05/01/2564 56,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 27 รายการ 05/01/2564 85,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 737 รายการ