ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 10/06/2564 14,241.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 10/06/2564 24,849.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 10/06/2564 89,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าในเขตทาง ทางหลวงหมายเลข 304 ระหว่างกม.127+716-กม.147+395 และทางหลวงหมายเลข 359 ระหว่างกม.28+320-กม.71+716 รวมปริมาณงาน 846,696.00 ตร.ม. 08/06/2564 351,638.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 02/06/2564 254,430.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ้างเหมาทำการซ่อมตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 359 ที่กม.44+513 (แยกโปร่งสะเดา) ปริมาณงาน 1 งาน 02/06/2564 71,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อเชื้อเพลิงเบนซิน จำนวน 1,100 ลิตร 31/05/2564 39,094.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ 31/05/2564 6,642.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ 27/05/2564 13,982.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ้างผลิตแผ่นป้ายเพื่อซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายกรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน 73-3536 กรุงเทพฯ เฉี่ยวชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ประจันตคาม-พระปรง ที่บริเวณกม.188+800 จำนวน 2 รายการ 27/05/2564 5,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 21/05/2564 50,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ้างเหมาทำการตัดหญ้าในเขตทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน เขาหินซ้อน-ลาดตะเคียน ระหว่างกม.128+716-กม.147+395 และทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขามะกา-เขาหินซ้อน ระหว่างกม.28+320-กม.72+300 ปริมาณงาน 705,667.00 ตร.ม. 25/05/2564 282,266.80 ยกเลิก เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 20/05/2564 95,210.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ 20/05/2564 196,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 20/05/2564 16,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 859 รายการ