ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ 31/03/2563 147,430.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ 30/03/2563 9,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปราจีนบุรี - ศรีมหาโพธิ ระหว่าง กม.5+430 - กม.8+030 และ กม.15+380 - กม.17+600 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 02/04/2563 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0601 ตอนปากพลี - ประจันตคาม ระหว่าง กม.169+798 - กม.170+838 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/04/2563 10,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี งานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอนควบคุม 0102 ตอนศรีมหาโพธิ - พญาจ่าย ตอน 2 ระหว่าง กม.22+000 - กม.22+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/04/2563 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน จำนวน 1,000 ลิตร 27/03/2563 26,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 27/03/2563 9,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 27/03/2563 97,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0200 ตอนบางหอย - วังขอน ระหว่าง กม.23+916 - กม.24+916 ปริมาณงาน 9,000 ตร.ม. 01/04/2563 3,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี งานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0403 ตอนสี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ตอน 2 ที่บริเวณ กม.176+270 และ กม.176+560 ผลผลิต 2 แห่ง (ปริมาณงาน 112.8 ตร.ม.) 01/04/2563 1,400,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0602 ตอน ประจันตคาม - พระปรง ตอน 2 ระหว่าง กม.173+200 - กม.201+620 LT,RT ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3,599 EACH) 01/04/2563 1,800,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0601 ตอนปากพลี - ประจันตคาม ตอน 1 ระหว่าง กม.143+500 - กม.146+500 , กม.151+000 - กม.154+000 และ กม.159+000 - กม.162+000 ผลผลิต 3 แห่ง (ปริมาณงาน 122.40 ตร.ม.) 01/04/2563 900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0402 ตอน ลาดตะเคียน - สี่แยกกบินทร์บุรี ตอน 3 ระหว่าง กม.154+130 - กม.155+170 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 53 EACH) 01/04/2563 2,212,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0602 ตอน ประจันตคาม - พระปรง ตอน 5 ระหว่าง กม.190+720 - กม.191+690 และ กม.191+720 - กม.192+040 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 34 EACH) 01/04/2563 1,989,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 25/03/2563 22,099.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 494 รายการ